The Belt and Road Initiative中国网 | 中文繁體 | 中文简体

Views of Nanhu Lake in Nanning

Aerial photo taken on Sept. 25, 2021 shows the view of Nanhu Lake in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

Aerial photo taken on Sept. 25, 2021 shows the view of Nanhu Lake in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

Aerial photo taken on Sept. 25, 2021 shows citizens exercising by Nanhu Lake in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

Aerial photo taken on Sept. 25, 2021 shows citizens exercising by Nanhu Lake in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

Aerial photo taken on Sept. 25, 2021 shows a citizen exercising by Nanhu Lake in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

Source:Xinhua  Editor:shijinyu

(Source_title:Views of Nanhu Lake in Nanning)

Home
About
top